понеделник, 29 април 2013 г.

step 6


Laugh randomly. Not too loudly, though. A little nervous laugh should suffice.

Няма коментари:

Публикуване на коментар